«اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»


تمدید مهلت ثبت نام مهر 96

قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کاردانی و کارشناسی مهر 96 

مهلت ثبت نام در دو مقطع تا مورخ 96/07/30 تمدید گردید .

جهت ثبت نام به لینک سامانه آموزشی دانشگاه هم آوا مراجعه 

یا به صورت حضوری به مرکز مراجعه نمائید .

روابط عمومی مرکز فرهنگ و هنر