«اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»


ثبت درخواست وام شهریه

آغاز ثبت درخواست وام شهریه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی

 دانشجویان متقاضی وام شهریه از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان برای نیمسال اول سال تحصیلی98-97 ثبت درخواست نمایند.

 به منظور بهره مندی دانشجویان جهت دریافت وام شهریه دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی لازم است متقاضیان تا پایان نیمسال دوم سال تحصیلی97-96 با مراجعه به پورتال صندوق رفاه دانشجویان به آدرس www.Swf.ir درخواست وام شهریه خود را در پورتال دانشجویی ثبت نمایند.
متقاضیان دریافت وام شهریه دانشجویی پس از ثبت درخواست خود و دریافت پیامک و تایید از سوی مرکز می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.