«اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»


ملاقات حضوری با جناب آقای دکتر جعفری ریاست مرکز