«اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»


16 آذر روز دانشجو

 

16 آذر

روز دانشجو

بر تمامی دانش پژوهان و دانشجویان کشور

تبریک و تهنیت باد