«اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»


یازدهمین دوره اعتکاف دانشجویی

قابل توجه کلیه دانشجویان

جهت ثبت نام یازدهمین دوره اعتکاف دانشجویی به امور فرهنگی مرکز مراجعه نمائید .

یا جهت ثبت نام به لینک ذیل مراجعه نمائید .

http://info.uast.ac.ir/etekaf