«اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»


دوازدهمین جشنواره قرآن و عترت

آغاز ثبت نام دوازدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی

جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور فرهنگی و دانشجویی مرکز مراجعه نمائید . 

یا به آدرس ذیل جهت ثبت نام مراجعه نمائید .

http://info.uast.ac.ir/ghoran/default1.aspx