«اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»


مقام معلم 95

12 اردیبهشت سالروز شهادت استاد مطهری 

و هفته گرامیداشت مقام معلم 

بر اساتید و دانشجویان تهنیت باد